Home » Status Magazine

Status Magazine

פעילותם של האקרים תורכיים

עם הזמן שחולף, הופך האינטרנט לבעל שליטה הולכת וגוברת על חיינו ועל היבטים הולכים וגדלים מהם. מהפכת המידע המקוון מאפשרת גישה זמינה ומיידית למידע רב ומגוון עבור ציבורים הולכים וגדלים. זמינות זו של מידע, באמצעות אתרי אינטרנט שונים, משמשת גם …

קרא עוד »

כלכלה מקוונת במזרח התיכון

כלכלה מקוונת במזרח התיכון הינה תחום מורכב כפל מונים: בשל סוגיית אופי הכלכלה במדינות המתנהלות לפי ההלכה האסלאמית, ובשל ההגבלות – החמורות לעיתים – על האינטרנט באזורנו. לאור היותה מושתתת על ההלכה האסלאמית, השריעה, הכלכלה האסלאמית מבוססת על  מספר עקרונות …

קרא עוד »