Home » Middleeasternetworlds » תוקף » לוחמי הסייבר של עז א-דין אלקסאם

לוחמי הסייבר של עז א-דין אלקסאם

"לוחמי הסייבר של עז א-דין אלקסאם" מכריזים על שלב 4 של "מבצע אבאביל"

בתאריך 23 ביולי פורסמה הודעה מטעם "לוחמי הסייבר של עז א-דין אלקסאם" בדבר תחילתו הצפויה של שלב 4 ב"מבצע אבאביל" נגד מערכת הבנקאות בארה"ב, מבצע הנמשך משלהי 2012, כאשר השלב השלישי התבצע במהלך כל חודש מרץ 2013. לאחר הפוגה בת כחודשיים …

קרא עוד »

"לוחמי הסייבר של עז א-דין אל-קסאם" נגד מערכת הבנקאות של ארה"ב – השלב השלישי

ידיעות שונות מסביבות מהשבוע האחרון של חודש מרץ דיווחו על התקפה מקוונת של "לוחמי הסייבר של עז א-דין אל קסאם" נגד אתר חברת American Express. זאת בהתקפה מסוג מניעת שירות אשר גרמה להשבתת האתר למשך שעתיים, לדברי התוקפים עד שיוסר לחלוטין מהאינטרנט …

קרא עוד »