OpNSA

Anonymous vs. NSA

לאחר הידיעות בדבר נפילת אתר NSA למספר שעות ב-26 באוקטובר, הועלו השערות כי הדבר נגרם בשל מתקפה מקוונת. טענת ה-NSA היתה כי הדבר נגרם בשל תקלה באתר, אולם מחקר מצא עדויות כי יתכן ואכן תוכננה פעולה מבעוד מועד לתאריך זה. …

קרא עוד »