Home » Israel Defense

Israel Defense

המדינה האסלאמית בזירה המקוונת

ארגון "המדינה האסלאמית" מהווה אתגר רעיוני, פיזי וטרוריסטי המעסיק את עולמנו בצורה הולכת וגוברת מזה זמן. האיום שארגון זה מציב הוא במישורים רבים מתוקף השתלטותם של לוחמים אלו על שטחים רבים ופעילותם הנמרצת לממש את חזונם ליצירת מדינה אסלאמית בשטחי …

קרא עוד »