Home » Information Week

Information Week

פורנוגרפיה מקוונת בעולם הערבי

פורנוגרפיה היא כידוע אחד מהמנועים החזקים והרווחיים ביותר של האינטרנט, אבל כיצד הדבר בא לידי ביטוי במזרח התיכון ? אזור בו מהווה האינטרנט אתגר שלטוני פוליטי ובעיקר חברתי, בראש ובראשונה בשל התכנים המיניים הקיימים באינטרנט והחשיפה למידע מגוון. הצורך כביתר …

קרא עוד »

העשור השני של האינטרנט במזרח התיכון

בשל אופיו הדיקטטורי של האזור וההגבלות החמורות הקיימות במרבית מהמדינותבו על חופש הפרט והביטוי, היווה האינטרנט במהלך העשור אתגר שלטוני הולךוגדל עבור ממשלים במזרח התיכון ● זאת, באמצעות יצירת קבוצות לחץ לשינויחברתי ופוליטי בפייסבוק, דיווחים על אירועים באופן מיידי באמצעות …

קרא עוד »

עולמות וירטואליים בעולם הערבי

העולמות הוירטואלים הופכים למורכבים, בעלי קשרים מפותחים עם העולם הממשי ומתוקף כך לבעלי השלכות הולכות וגדלות על עולמנו זה. הכוונה לאותן תוכנות ומשחקים בהם יכולים המשתמשים ליצור עולמות תלת מימדיים ובהם דמויות המייצגות אותם, כמו גם כל רכיב אחר הכלול …

קרא עוד »

אמצעים לעקיפת צנזורת האינטרנט במזרח התיכון

האינטרנט במזרח התיכון מהווה כלי מרכזי להבעת דעות והחלפת מידע, בעיקר בשל הפיקוח הרב שקיים על אמצעי התקשורת וחופש הביטוי בקרב מרבית ממדינות האזור. כפי שחזר והוכח במחקר שהתפרסם לאחרונה,  מחד גיסא מדינות המזרח התיכון מקדמות את האינטרנט ותשתיתו בקרבן …

קרא עוד »

קים ז'ונג-איל ומלחמתו במערב

בימים האחרונים היה העולם המערבי עד לארוע מקוון בעל השלכות חמורות, מרחיקות לכת וחובקות כל, שנראה כי אינו זכה לתהודה מספקת. הכוונה להתקפה המקוונת שהתבצעה לאחרונה על רשתות מחשבים בארה"ב ודרום קוריאה. האינטרנט הפך מזמן לחלק בלתי נפרד מחיינו ועל …

קרא עוד »

שמרנות למול מודרניות – האינטרנט בעולם הערבי

אינטרנט ומזרח תיכון נראים על פניו כשני תחומים רחוקים מיני ים שלא לומר סותרים זה את זה; האינטרנט הינו סמל מהפיכת המידע, חופש הביטוי והמידע, חדשנות, מודרניות, פתיחות, שוויון הזדמנויות, שקיפות, מיידיות. מנגד, המזרח התיכון מצטייר כאזור המאופיין במסורתיות, שמרנות, …

קרא עוד »