Home » Guardian

Guardian

הלוחמה המקוונת נגד סוריה עולה מדרגה

בד בבד עם התעצמות הלוחמה הפיזית בסוריה, הגעת הקרבות לתוככי הבירה דמשק, חיסולם של בכירים ביותר מהמשטר והעריקות הנמשכות, היינו עדים בשבועיים האחרונים להגברת הפעילות ההתקפית נגד סוריה גם בזירה המקוונת. במסגרת זו נודע על פריצה שביצעה "ויקיליקס" למחשבי בכירים …

קרא עוד »

למי הצביע האינטרנט המצרי?

ב-23 במאי, יצאה מצרים לבחירות לנשיאות בהם התמודדו 13 מועמדים. בעת בחינת הפעילות המקוונת של המועמדים השונים נראה כי ניתן היה בנקל לחלקם לשתי קבוצות – שמונה מתמודדים אשר פעילותם המקוונת כמעט ולא הורגשה, לעומת חמשת הנותרים (עמר מוסא, עבד …

קרא עוד »

זהירות מחסום

חופש גישה למידע ולידע מהווים אתגר שלטוני וחברתי לכל מדינה באשר היא, בעיקר לאלו במזרח התיכון, זאת בשל הגישה החופשית אשר מאפשרים האינטרנט והרשתות החברתיות שבו לתכנים אשר אינם עולים בהכרח בקנה אחד עם ערכי המוסר והתרבות המקומיים כמו גם …

קרא עוד »

לגלוש באייפון באיראן

בשלהי 2011 התפרסם מחקר לפיו צפוי זינוק בשימוש בטלפונים חכמים במזרח התיכון, כאשר איראן מוגדרת בו השוק הגדול ביותר לטלפונים סלולריים באזור ושיעור חדירת הטלפונים החכמים באיחוד האמירויות (47%) עולה אף על הקיים בארה"ב (40%). תוך צפי כי שיעור חדירת …

קרא עוד »

ממשיכים בשלהם

ימים לא טובים עוברים על האינטרנט במזרח התיכון ובעולם האסלאמי בעת האחרונה. לפני שנה קראנו לארועי המחאה "אביב העמים הערבי" וזאת בתקווה רבה כי גלי המחאה העממית ברחובות המזרח התיכון, יביאו לחופש ביטוי פיזי ומקוון רבים יותר לתושבי האזור. הצלחת …

קרא עוד »

משטרי המזרח התיכון ממשיכים להילחם באינטרנט

האינטרנט, הרשתות החברתיות וכן האינטרנט הסלולרי, היוו כלי מרכזי ביצירת ארועי המחאה ואף המהפכות שבמסגרת "אביב העמים הערבי", הפוקד את המזרח התיכון משנת 2011. אלו שימשו ליצירת הארועים המקוונים, הפצת המסר, זימון האנשים, ולאחר מעשה אף תעוד ההפגנות וההתנגשויות מרחבי …

קרא עוד »

האינטרנט והסלולר בשירות המהפכה

שנת 2011 היתה ללא ספק שנת המחאות והמהפכות המקוונות אשר החלו ברשתות החברתיות. לא בכדי כונו הארועים במצרים "מהפכת הפייסבוק", זאת בשל היות רשת חברתית זו המקור ליצירת המחאות וארגונן. הבמה המקוונת ממנה התגלגלו הארועים לרחובות מצרים ובהמשך, למדינות רבות …

קרא עוד »