Home » Gal Gefen – Modiin

Gal Gefen – Modiin

רשתות חברתיות ? המהפכה טרם החלה

הרשתות החברתיות מהוות כיום עבור רבים היישום המרכזי באינטרנט אשר בו הם מנהלים את חייהם החברתיים, עסקיים וכד'. אולם עם כל חשיבותן של רשתות אלו, עוצמתן האמיתית טרם באה לידי ביטוי. המידע הרב שאנו מציבים בהן יגרום לשלל השלכות בעתיד …

קרא עוד »

מתחפשים בעולמות הוירטואליים

ניתן ללבוש ולפשוט צורה באינטרנט והדבר ידוע זה מכבר תוך שימת דגש רבה על הסכנות הטמונות בכך. אולם, לקראת פורים נבחן את היכולת להתחפש ממש באינטרנט, ליתר דיוק בעולמות  הוירטואליים שבו; אלו הם עולמות המתנהלים בתלת מימד אשר באמצעותם ניתן …

קרא עוד »

מלחמת מידע מקוונת במזרח התיכון

ניתן למצוא ביטוי לפשיעה, טרור ואף ללוחמה בין מדינות באינטרנט לכדי מה שמכונה ‘לוחמה מקוונת’. קיימות מעט מאוד מדינות בעולם להן היכולת להתקיף ולהשבית אתרי אינטרנט ומערכות מידע של מדינות זרות. במסגרת זו נרשמה התקפה מקוונת שכזו על פי החשד, …

קרא עוד »