Home » Economist.co.il

Economist.co.il

בנקאות אסלאמית בעידן האינטרנט

בנקאות אסלאמית הינה הפתרון הכלכלי הקיים להתמודדות עם הגבלות ה'שריעה'- ההלכה האסלאמית, במספר מישורים בראשם המוסריים; איסור גביית ריבית– עקרון בסיסי זה נובע מהטעם שזהו רווח המופק בלא כל מאמץ. הפתרון האסלאמי הינו בחלוקה שווה של שני הצדדים, הלווה והמלווה, …

קרא עוד »

ג'האד כלכלי – האינטרנט ככלי למימון ארגוני טרור אסלאמיים

האינטרנט מהווה כלי רב עוצמה ובעל זמינות ונגישות לגורמים שונים המאפשר החלפת מידע, גיוס דעת קהל, במה לקולות שונים ועוד. אולם, בשל אופיו זה, מאפשר האינטרנט קשת שלמה של מעשים חתרניים ובכלל זה גיוס פעילי טרור, הענקת בסיס אידאולוגי למעשים …

קרא עוד »

תיאוריית הקשר – טרור אסלאמי כלכלי נגד מדינות המערב

"Every dollar of al Qaeda defeated a million dollars, by the permission of Allah, besides the loss of a huge number of jobs". המשבר הכלכלי הפוקד את ארה"ב, אשר גליו ניתזו ברחבי העולם ואף איימו להטביע כמה כלכלות, מהווה כמו …

קרא עוד »