Home » bitterlemons-international.org

bitterlemons-international.org

חקיקת האינטרנט במזרח התיכון

האינטרנט, ככלי המאפשר גישה ישירה ובלתי אמצעית למידע והעברתו בקלות בין גורמים שונים, מהווה אתגר תרבותי ופוליטי למשטרים שונים. לפיכך פועלות מדינות שונות, רבות מהן במזרח התיכון, להגבלת אזרחיהן מלעשות שימוש מלא וחופשי באינטרנט.[1] זאת, באמצעים שונים ובכלל זה טכנולוגיים, …

קרא עוד »