Home » The Begin-Sadat (BESA) Center for Strategic Studies

The Begin-Sadat (BESA) Center for Strategic Studies

מבצע 'עופרת יצוקה' בראי אתרי החמאס

מבצע "עופרת יצוקה" מאפשר לבחון את יחסו של החמאס לישראל ולזירות השונות, כפי שמצטייר מאתרי האינטרנט שלו[1] במהלך השבוע הראשון למבצע. המבצע מעניק לחמאס הזדמנות תעמולתית להציג עצמו בעמדת המיעוט המתגונן לא רק למול ישראל, אלא גם מול הזירה הפלסטינית …

קרא עוד »