Home » Al-Monitor

Al-Monitor

מחאות במזרח התיכון – החשכה אינטרנטית כמענה להפגנות פיזיות

השנים האחרונות המחישו לנו שוב ושוב באופנים שונים את הקשר הקיים, בהיבטים מגוונים ורבים, בין המרחב הפיזי לזה הקיברנטי; רבים מהשינויים אשר חוותה ישראל בפרט והמזרח התיכון בכלל בשלוש השנים האחרונות, מקורם בתהליכים אשר תחילתם באינטרנט וברשתות החברתיות. המרחב הקיברנטי …

קרא עוד »

ביטקויין – מטבע וירטואלי או קונספירציה פיננסית ?

בימים האחרונים דווח בתקשורת הישראלית כי רשות המסים בישראל בוחנת את האפשרות להטיל מיסים על רווחים המתקבלים ממסחר בביטקויין, במקביל דווח כי בנקים מגבילים את השימוש במטבע זה. כיום הביטקויין אינו מוכר בישראל כמטבע רשמי לפיכך השאלות הכרוכות בו מורכבות …

קרא עוד »

"הצבא הסורי האלקטרוני"

האם האינטרנט ממציא תופעות חדשות או דווקא מפתח ומשכלל תופעות קיימות ? נראה כי במרבית המקרים האינטרנט לא בהכרח ממציא תופעות חדשות, אלא מייתר את הרכיב הפיזי, הגבולות והמרחק הקיימים בעולם המוכר לנו ומעניק מימדים נוספים למונחים, תופעות ופעילות הקיימת …

קרא עוד »