Home » Ynet Encyclopedia

Ynet Encyclopedia

אלימות מקוונת

אלימות מקוונת, ניצול עידן המידע הזמין והתלות הרבה של מדינות וחברות בטכנולוגיית המידע, כדי לפגוע באינטרסים של הגורם המותקף ומנגד, לזכות בתועלת עבור הצד התוקף. זאת באמצעות ביצוע התקפות שונות באמצעות מחשבים ונגד מחשבים של הצד המותקף. לשם פגיעה והשבתה …

קרא עוד »

רשתות חברתיות מקוונות

רשתות חברתיות מקוונות, קהילות באינטרנט אשר המשתתפים בהן חולקים נושא, עניין או אינטרס משותף. ברשתות אלו המשתמש יוצר לעצמו (במרבית המקרים) עמוד פרופיל אישי ומקיים תקשורת מבוססת אינטרנט עם משתתפים אחרים ברשת החברתית לכדי יצירת קבוצות וקהילות משנה. תקשורת זו …

קרא עוד »