Home » Yuval Sinay

Yuval Sinay

השלכות אסטרטגיות בעקבות דליפת 'Vault 7' ע"י WikiLeaks

מבוא בתאריך ה-7 למרץ 2017, ארגון WikiLeaks חשף את קיומם של כלי תקיפה קיברנטיים מתקדמים, אשר משמשים לטענתו את ה-CIA. ככל הידוע, מדובר בהדלפה הנרחבת ביותר של מסמכים מסווגים מהסוכנות, כאשר בשלב זה אין מידע מהימן לגבי הגורם המדליף בפועל, …

קרא עוד »

היתוך מוחי (Mind Melting)

היתוך מוחי (Mind Melting) הינו עקרון (תיאורטי נכון לזמן כתיבת מאמר זה) מתחום הנוירולוגיה (Neurology), אשר גורס כי ניתן לשתף תודעה בין ישויות שונות, וזאת לשם השגת יכולות מתקדמות, כדוגמת יצירת זיכרון קולקטיבי. הטלפתיה מהווה מימוש לדוגמא של עקרון זה, …

קרא עוד »

עקרונות שכיחים למימוש תקיפה מבוססת הנדסה חברתית (Social Engineering)

מבוא בהתאם לויקיפדיה; "הנדסה חברתית היא מושג מתחום האבטחה ובפרט מתחום אבטחת מידע, שמשמעותו ניצול של תכונות פסיכולוגיות של האדם, אשר עשויות להביא אותו לציית לבקשותיו של הפורץ. הנדסה חברתית היא לכן, אחת מהטכניקות למימוש לוחמת סייבר.שיטה זו מאפשרת לעקוף …

קרא עוד »

שעתוק מוחי (Mind Shedding)

שעתוק מוחי (Mind Shedding) הינו עקרון (תיאורטי נכון לזמן כתיבת מאמר זה) מתחום הנוירולוגיה (Shedding Neurology), אשר גורס כי ניתן לשכפל את התודעה והזיכרון האנושי לישות חלופית, כדוגמת גוף ביוני או גוף פיזיולוגי אחר. עקרון זה מהווה עבור גורמים שונים …

קרא עוד »

בדיקת פוליגרף מבוססת fMRI

הפוליגרף מזוהה בציבור כ"מכונת אמת", למרות שבפועל יכולתו מוגבלת לזיהוי שקרים, וגם זאת ברמת אמינות אשר אינה מספקת בדרך כלל מענה ההולם את דרישות הדין הפלילי (ע"א 61/84 ביאזי נ' לוי). בבסיס רעיון הבדיקה עומד העקרון שבעת אי אמירת אמת, …

קרא עוד »

ביטוח נגד נזקי סייבר למקבלי החלטות

מבוא  החל משנת 2010 לערך, חברות ביטוח רבות בישראל החלו לעודד חברות וארגונים לרכוש ביטוח נגד נזקי סייבר. לפיכך אחת השאלות העולות כיום לדיוני הנהלה היא האם רכישת ביטוח זה כדאית, ואם כן מהי תכולת הסכם ביטוח מסוג זה. לאור …

קרא עוד »