دو هفته پیش هنگامی که آئین نامه پلیس برای اولین بار در اسرائیل منتشر شد و به ارائه دهندگان اینترنت دستور می داد تا دسترسی به بعضی سایت های قماربازی را مسدود کنند، کمیته اقتصادی کنیست (مجلس اسرائیل) در 13 ژولای لایحه ای را به تصویب رساند که ارادهندگان خدمات اینترنتی را ملزم می دارد در مورد خطرات اینترنت به کاربران خود هشدار دهند و نرم افزارهای فیلترینگ رایگان در اختیار مشتریان خود قرار دهند.این امر پس از مباحثه ای در کنیست در مورد همین موضوع با حضور همان کمیته در تاریخ 5 ژولای رخ داد.

در پی تلاش هایی که در دهه اخیر برای محدود کردن آزادی اینترنت از سوی مرجع قانونگذار در اسرائیل صورت گرفته است، ام کی الکس میلر این لایحه را یکبار دیگر در تاریخ 1 آوریل 2009 (P/456/18) تسلیم کرد. همین لایحه در مجلس پیشین (P/1752 /17) نیز توسط همین عضو در تاریخ 27 نوامبر 2006 تسلیم شد.

طرح پیشنهادی پیشتر در 24 اکتبر 2007 در کنیست مورد بحث قرار گرفت و در جلسه ای از کمیته اقتصادی در تاریخ 26 فوریه 2008 پذیرفته نشد. شش نفر دیگر از اعضای کنیست نیز به تلاش جاری ام کی الکس میلر برای تصویب این لایحه پیوستند.

اکنون این لایحه پس از تصویب برای رأی گیری اولیه به کنیست تسلیم می شود. غالب لوایح در گذشته محدودیت واقعی بر کاربری آزاد اینترنت به شکل بلوکه کردن سایت ها یا محدودکردن دسترسی در محل کار و مکان های عمومی بودند. با این حال آن لوایح در غالب موارد تصویب نمی شدند.

از آنجایی که این لایحه بر محدودکردن مستقیم دسترسی به وبسیات ها اشاره ندارد و تنها وظیفه ای را به ارائه دهندگان خدمات اینترنتی محول می کند تا اطلاعات و نرم افزارهایی را در این رابطه در اختیار کاربران قرار دهند، ممکن است این لایحه در نهایت تصویب شود.

תגובות

תגובות

This post is also available in: enEnglish heעברית esEspañol kuKurdish

Written by تل پاول

Tal Pavel, Ph.D., Middle Eastern Studies. Lecturer, commentator, researcher. Expert on technology, Internet and Cyber in the Middle East and the Islamic world. Owner of the Middleeasternet.com website.

Translated by Farzad A