Home » Arab Media Community » توركيا خزمةتطوزاريةكاني طؤطلَ بلؤك دةكات

توركيا خزمةتطوزاريةكاني طؤطلَ بلؤك دةكات

لة نيوةي يةكةمي مانطي حوزةيراني سالَي 2010 راثؤرتةكان بلاَويانكردوةتةوة كةوا دةسةلاَتداراني توركيا دةستيان بة فراوانكردني بلؤك كردني خزمةتطوزاريةكاني طؤطلَ كردووة.

لة رابردوودا، تةنها سايتي يوتوب بلؤك كرابوو. بةلاَم، ئيَستا بةشيَوةيةكي فةرمي وةزارةتي طةياندني  توركيا رايدةطةيةنن كةوا ئاي ثي ضةندين خزمةتطوزاري جؤراوجؤري طؤطلَيان بلؤك كردووة. تاوةكو ئيَستاش هيض هؤكاريَك دةستنيشان نةكراوة.

لة نيَو ئايثي ئةو خزمةتطوزاريانةي طؤطلَ كة بلؤككراون، ضةندين خزمةتطوزاري وةكو “طؤطلَ بؤ وةرطيَرِان” “خزمةتطوزاري بلاَوكردنةوةي فايل لة رِيَطةي طؤَطلَةوة”، “شيكردنةوةي هاتوضؤ”” ضةندين ئامرازي بةسود كة لةلايةن طؤطلَةوة دابينكراوة، “خزمةتطوزاري ثةرتوكي طؤطلَ” هةروةها خزمةتطوزاريةكاني تري طؤطلَيش (بةطويَرةي راثؤرتةكان، خزمةتطوزاري بلؤطي كؤمثانياكةش بلؤك كراوة). سةرةرِاي ئةوةي كارثيَكردني مالَثةرِةكاني تريش خاو بووةتةوة.

كاتيَك بةكارهيَنةران مالَثةرِةكان دةكةنةوة، ئةم ثةيامة ديَتة ثيَشيان “بةكارهيَناني ئةم مالَثةرِة لةلايةن دادطاوة قةدةغة كراوة.”

هةروةها رِاطةيندراوة كةوا دةسةلاَتداران بة ئاشكرا ويستوويانة مالَثةري يوتوب بلؤك بكةن، كة ماوةيةك زؤرة لة توركيا بلؤك كراوة.ئةم طؤرِانةي ئيَستا بةهؤي ئةو رِاستيةوةية كة طؤطلَ ناونيشاني ئايثيةكةي لة سايتي يوتوب طؤرِيوة. لة رِاستيدا، دةسةلاَتداراني توركيا هةولَ دةدةن دووبارة ئةم سايتة بلؤك بكةنةوة، ئةمجارةش بلؤك كردني طؤطلَ و خزمةتطوزاريةكاني تر لةخؤ دةطريَت. دةسةلاَتداران لةو رِووةوة طؤطلَ تاوانبار دةكةن. رِايدةطةيةنن ضارةسةركردني بارودؤخةكة لة ئةستؤي طؤطلَداية. سةرِةرِاي ئةوانةش، دةنطؤي ئةوة لة ئاراداية كةوا دابينكةراني خزمةتطوزاريةكاني ئةنتةرنيَت لة ولاَتدا، ئيمةيلَ بؤ بةكارهيَنةكانيان دةنيَرن و ئاطاداريان دةكةنةوة كة مالَثةرِةكانيان بةهؤي ضةند هؤكاريَكي ياساييةوة بلؤك كراوة.

لة مانطي ئازاري 2007ةوة سايتي يوتوب لة توركيا بلؤك كراوة، لةو كاتةي كة دادطاي توركيا فرماني بة دةسةلاَتداراني وةزارةتي و كؤمثانياكاني طةياندن كرد بؤ ئةوةي فرماني بلؤك كردنةكة جيَبةجيَبكةن. هةروةكو ئاماذةم ثيَكرد، ئةمة يةكةمجار نيية ئةم سايتة لة توركيا بلؤك دةكريَت.

يةكةمجار نيية بلؤك كردني سايتي يوتوب لةلايةن توركياوة لة ذيَر فةرماني دادطاكاني دةولَةتةوة ئةنجامدةدريَت. زؤربةي كاتةكان سايتي يوتوب بة بيانوي بلاَوكردنةوةي ظيديؤ كليثةوة داخراوة (زؤربةي ئةوانةي لةلايةن نةتةوة ثةرستةكاني يؤنانةوة بلاَودةكريَنةوة) كة سوكايةتي بة مستةفا كةمالَ ئةتاتوركي باوكي نةتةوةيي توركياوة دةكةن. داخستني سايتةكة ريَطر نابيَت لةبةردةم دةسةلاَتداراني توركيادا كة داوا لة طؤطلَ بكةن نزيكةي 19 ملليؤن دؤلار وةكو باج لة جياتي يوتوب بداتة حكومةتي توركيا.

داخستني سايتي يوتوب لة توركيا بةهؤي فرماني دادطاوة جيَبةجيَكرا كة فرماني بة وةزارةتي طةياندن كردبوو برِيارةرةكة جيَبةجيَ بكات، ئةمةش بة ثيَضةوانةي ولاَتاني عةرةبيةوةية كة فرمانةكة لةلايةن دةسةلاَتي جيَبةجيَكارةوة دةسةثيَندريَت. هةروةها، جطة لة يوتوب نزيكةي 3,700 مالَثةرِي ئةليكترؤني بةهؤي هؤكاري سياسييةوة لة توركيا بلؤك كراوة. ئةم بلؤك كردنةش واي لة ريَكخراوي ثةيامنيَراني بيَسنور كردووة  ناونيشاني ” ولاَت لة ذيَر ضاوديَريدا” بة توركيا ببةخش.

תגובות

תגובות

هه‌روه‌ها ئه‌م پۆسته‌ به‌رده‌سته‌ له‌: enEnglish heעברית esEspañol roRomână trTürkçe

نوسراوه‌ له‌لایه‌ن Tal Pavel, Ph.D

Tal Pavel, Ph.D., Middle Eastern Studies. Lecturer, commentator, researcher. Expert on technology, Internet and Cyber in the Middle East and the Islamic world. Owner of the Middleeasternet.com website.

وه‌رگێردراوه‌ له‌لایه‌ن Nabaz Nawzad

Nabaz Nawzad
Nabaz is a Kurdish blogger. He holds PhD. and Master in Public Management. He completed his postgraduate study in Malaysia. He also holds degree in Politics & International Relations at UKH. He is currently a lecturer at the Lebanese-French University in Erbil.