Home » Middleeasternetworlds » מגזר » טכנולוגיה » ICT » תחום ה-ICT בקטאר

תחום ה-ICT בקטאר

ב-11 ביוני 2016 פורסם כי ממחקר שנערך בקרב 1,093 בעלי חברות ממגזרים שונים וראיונות עם 300 ספקי ICT בקטאר, עולה כי השקעות המגזר העסקי בקטאר בתחום ה-ICT צפויות לגדול מ-1.9 מיליארד דולר בשנת 2015 לכדי 2.8 מיליארד דולר בשנת 2019. בשנת 2014 סך ההכנסות מכ-550 ספקי ה-ICT בקטאר היוו 15.4% משיעור הצמיחה השנתי (CAGR) לשנים 2012-2014. (מחקר אחר צפה שיעור גידול של 5.3% בשיעור הצמיחה השנתי בשוק ה-IT בה לשנים 2016-2020).

83% מהגופים שנסקרו בדוח מאמינים כי הם מרוויחים מה-ICT כאשר כמחציתם גורסים כי הדבר עוזר להם להרחיב את שווקיהם ולהגיע ללקוחות חדשים. 27% מהם התייחסו לצמיחה הכלכלית בקטאר ו-25% לגידול בשימוש ב-ICT בתעשיות השונות בה, כשני הזרזים המרכזיים בהתרחבות שוק ה-ICT בקטאר. 40% ציינו כי ליוזמות ממשלתיות, ארוח גביע העולם של FIFA בשנת 2022 וכן החזון הלאומי של קטאר לשנת 2030 יש תפקיד מכריע בהנעת שוק זה.

עוד עולה כי משנת 2010 חלה עליה קבועה בשיעור חדירת האינטרנט אשר עמד על 70% בקרב העסקים בשנת 2015, בעוד שיעור חדירת המחשב שומר על יציבות של 76%. שיעור הנוכחות המקוונת אשר עמד בשנת 2010 על 20%, היה בשנת 2015 39%, אולם נשאר יחסית ללא שינוי משנת 2012.

כעבור חודש פורסם כי קטאר ממוקמת 27 מבין 139 ממדינות העולם בנושא מוכנות רשתית על פי דוח  The Global Information Technology Report 2016(GITR), בחרין לאחריה וערב הסעודית במקום ה-33.

במדד הסביבתי, הבוחן רכיבים פוליטיים, רגולטוריים וכן פיתוח עסקי וסביבתי, ממוקמת קטאר ראשונה מבין כל מדינות ערב ו-15 מבין כלל מדינות העולם. בנוסף, היא מצויה שלישית בדרוג העולמי של רכיב "חוקים הקשורים ב-ICT" ו-19 (שניה מבין מדינות ערב) ברכיב אימוץ הטכנולוגיה והשימוש בה על ידי הממשל, המגזר העסקי והציבור הרחב.

ברכיב המודד את אימוץ הטכנולוגיה והשימוש בה על ידי גורמים פרטיים וחברות ICT, ממוקמת קטאר במקומות ה-23 וה-25 וכן 5 מבין כלל מדינות העולם באימוץ טכנולוגיות והשימוש בהן על ידי הממשל.

בהיבטי מוכנות תשתיתית, היא מצויה שלישית לאחר בחרין וכווית מבין מדינות ערב ו-54 מבין כלל מדינות העולם. כמו גם 9 בדרוג העולמי בשימוש ב-ICT לביצוע העברות בין עסקים.

תגובות

תגובות

נכתב על ידי ד''ר טל פבל

ד"ר למזרח תיכון. מרצה, פרשן, חוקר ומומחה לטכנולוגיה, אינטרנט וסייבר במזרח התיכון ובעולם האסלאמי. בעל האתר Middleeasternet.