Home » אבטחה קיברנטית » מדיניות » שמות מתחם ומשילות האינטרנט בתוניסיה ובמזרח התיכון

שמות מתחם ומשילות האינטרנט בתוניסיה ובמזרח התיכון

ב4-5 במאי התקיים בתוניסיה הכינוס השלישי של Middle East DNS Forum (MEDNSF 2016) אשר אורגן על ידי ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) וInternet Society, במטרה "לבנות גשרים בין מומחים שונים באזור ובעולם הרחב, לחלוק נסיון, לעדכן את הקהל במתרחש בתעשיית שמות המתחם ברמה העולמית ובהזדמנויות העסקיות הנובעות מכך". הארועים הקודמים התקיימו בדובאי ובעמאן.

במסגרת הכינוס התקיימה ב5 במאי סדנא בנושא ניהול cctld, בהשתתפות גורמים מקצועיים שונים, לשיח בנושא שם המתחם המקומי של תוניסיה (.tn). שם זה מנוהל על ידי Tunisian Internet Agency (ATI) משנת 1996 וכן שם המתחם.) تونس (משנת 2010. באותה השנה חלה גם הקלה בתהליכי הרישום של שם המתחם (.tn) ובכלל זה פתיחת פעילות של רשמים, הפחתת במורכבות תהליך הרישום והורדת העלויות. מדיניות זו היתה בעלת השפעה על הזינוק שחל במספר שמות המתחם הרשומים, כאשר כיום יש 33 אלף, תוך ציפיה כי בשנת 2025 יהיו 47 אלף שמות מתחם שכאלה.

אמנם מחקר של Middle East DNS הראה כי קיימת מודעות רבה של משתמשי הקצה בדבר השימוש בשמות המתחם במדינה, אולם אלו נוטים לרכוש שמות מתחם כלליים, יותר מאשר אלו מקומיים (בעלי סיומת .tn).

הסיבות לכך הן העדר שרותים מגוונים ואיכות לקויה של השרות, ובכלל זה העדר אפשרות לרישום ותשלום מקוונים, המונעים שימוש נרחב בשמות מתחם מקומיים. אכן גודל השוק מוגבל למדי ושיעור החדירה של (.tn) עומד על 0.77% ממשקי הבית, בעוד שזה בשפה הערבית עומד על 0.02% בלבד, כאשר רק אחוז אחד מהתוכן המקוון במדינה מצוי בשפה הערבית. היבט נוסף הוא תעשיית דואר הזבל המשגשגת במדינה, אשר מרביתה נשלחת משם המתחם המקומי, דבר המביא להגדרתו כספאמר.

אם כך כיצד יש לחזק את שם המתחם (.tn) ?

  • רשות הטלקום המקומית הפחיתה את התעריפים מ42 TDN בשנת 2008 ל16.1 TDN בשנת 2014.
  • מחקרים הראו כי מרבית האתרים בעלי הסיומת המקומית מתארחים בשרתים מחוץ למדינה, לפיכך יש לפתח תוכן מקומי, הואיל וזו הדרך היחידה לחזק את האתרים המקומיים ועל ידי כך שמות מתחם אלה.
  • רשות זו גם החלה ב5 ביוני 2013 במהלך אשר איפשר פתיחת הרישום של שמות המתחם לציבור הרחב ובכלל זה ארגונים ציבוריים ופרטיים וגורמים משפטיים.

עוד הומלץ על מימוש אסטרטגיות שיווק למיתוג שמות מתחם אלו ובכלל זה שיווקם בלוויית מוצרים נוספים.

 

תגובות

תגובות

פוסט זה זמין גם ב: enEnglish esEspañol

נכתב על ידי ד''ר טל פבל

ד"ר למזרח תיכון. מרצה, פרשן, חוקר ומומחה לטכנולוגיה, אינטרנט וסייבר במזרח התיכון ובעולם האסלאמי. בעל האתר Middleeasternet.