Home » Middleeasternetworlds » מדינה » מזרח תיכון » שוק המציאות המדומה והרבודה במזרח התיכון ובצפון אפריקה

שוק המציאות המדומה והרבודה במזרח התיכון ובצפון אפריקה

בחודשים אוגוסט וספטמבר 2016 פורסמו שני מחקרים העוסקים בשוק המציאות המדומה והרבודה במזרח התיכון.

ב-18 באוגוסט פרסמה חברת Deloitte מחקר הקובע כי שוק המציאות המדומה (VR) במזרח התיכון ובצפון אפריקה צפוי לגדול במהירות וזאת בשל מספר גורמים: העניין הגובר של חברות באזור ביצירת מוצרים ושרותים חדשניים המותאמים במדוייק לצרכי הלקוחות; לחץ גדל להפחית עלויות תפעוליות בשל ירידה מתמשכת במחירי הנפט; עלויות רכישה נמוכות ונגישות רבה יותר לטכנולוגיות ומומחיות בתחום; מספר גדל של שחקני מחשב ועניין במשחקים מבוססי VR, לצד יישומים ארגוניים. הצפי הוא כי 'המאמצים המוקדמים' של משחקים שונים ימשיכו להיות המסד של תעשיה זו, לצד חדירה של יותר ויותר משחקים בתחום, והמשך הגידול באפליקציות אלו עבור טלפונים סלולריים וטאבלטים. עם זאת משחקים רבים מצויים בשלבי פיתוח ראשוניים ויפנו ברובם לקהל השחקנים והקהילה הטכנולוגית.

כעבור כחודש פורסם מחקר של International Data Corporation (IDC), בעל מסקנות דומות, הצופה גידול בשווקי המציאות המדומה והרבודה באזור בלמעלה מ-100% מידי שנה עד 2020. מהוצאה של 181.59 מיליון דולר השנה לכדי 6 מיליארד דולר בשנת 2020, תוך גידול בהוצאה על רכיבי החומרה בתחומים אלו מ-118 מיליון דולר ל-3.2 מיליארד דולר. המחקר מציין כי האתגר המרכזי כיום אינו זה הטכנולוגי, אלא הנגשתה להמונים ויצירת תכנים אשר יוכיחו את היותה בעלת ערך משמעותי לצרכנים. ההערכה היא כי בשנת 2016 רכישות הצרכנים בתחום זה באזור עמדו על למעלה מ-100 מיליון דולר, 56% מכלל הצריכה של טכנולוגיה זו באזור, אולם הצפי הוא כי חלקם של הצרכנים ירד בעקביות משנת 2018 ואילך לטובת שרותים, ייצור, הפצה.

תגובות

תגובות

נכתב על ידי ד''ר טל פבל

ד"ר למזרח תיכון. מרצה, פרשן, חוקר ומומחה לטכנולוגיה, אינטרנט וסייבר במזרח התיכון ובעולם האסלאמי. בעל האתר Middleeasternet.