Home » Middleeasternetworlds » מדינה » מפרץ פרסי » איחוד האמירויות » רווחי חברת הטלקום Du באיחוד האמירויות

רווחי חברת הטלקום Du באיחוד האמירויות

בסוף יולי 2016 פורסם כי הרווח הנקי של חברת התקשורת Du צנח ב-11% ברבעון השני של שנת 2016, תוך ירידה ברווחים בששת הרבעונים העוקבים, אך שמירה על רמה זהה של הכנסות למול השנה הקודמת.

בתחילת פברואר 2017 פורסם כי צניחה נרשמה ברווח הנקי של החברה גם ברבעון הרביעי של שנת 2016, הפעם בגובה של 20%, תוך המשך המגמה של צניחה ברווחים מזה שמונה רבעונים. לצד ירידה של 9.7% בכלל רווחי 2016 בהשוואה לשנה הקודמת. חרף הגידול בשוק הסלולר, החברה אינה מצליחה לעמוד בקצב הגידול בתמלוגים המשולמים לממשלה. זאת למרות שסך הכנסות החברה גדל בשנה זו ב-3.2%, לצד עליה בבסיס הלקוחות של החברה ב-12% בתחום הסלולר.

תחומי ההשקעה של החברה היו במערכות מידע, סלולר ודיגיטציה של השרותים. במונחי מספר המנויים נתח החברה הוא 46.9%, כאשר היתר מנויים בחברת התקשורת Etisalat.

מנכ"ל החברה מסר כי היא צפויה לחסוך כ-272 מיליון דולר בשנת 2019 כתוצאה משינויים בעלויות המכירה ובהוצאות תפעול והון, והוסיף כי מוצרים הקשורים במידע ישארו עמודי התווך העסקיים של החברה.

ברבעון הראשון של שנת 2017 נרשם גידול של 2.5% בהכנסות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, תוך גידול של 16.7% ברווח הנקי לפני הפרשות לתמלוגים. אולם תוך ירידה של 19% ברווחים בשל עלויות גבוהות בתחום המוצרים והתקשורת ו-9.7% בהכנסות מתעבורה סלולרית. אלו הביאו את מחיר מניית החברה לשפל של 15 חודשים.

תגובות

תגובות

נכתב על ידי ד''ר טל פבל

ד"ר למזרח תיכון. מרצה, פרשן, חוקר ומומחה לטכנולוגיה, אינטרנט וסייבר במזרח התיכון ובעולם האסלאמי. בעל האתר Middleeasternet.