Home » Middleeasternetworlds » מדינה » מפרץ פרסי » כווית » רווחי חברות התקשורת בכווית לרבעון השני של שנת 2016

רווחי חברות התקשורת בכווית לרבעון השני של שנת 2016

מפעילת הסלולר Ooredoo Kuwait (המצויה בבעלות חברת Ooredoo  הקטארית) דיווחה על צניחה של 28% ברווח הנקי ברבעון השני של שנת 2016. החברה רשמה רווח נקי של 29.98 מיליון דולר בתקופה זו לעומת רווח נקי של 41.64 מיליון דולר שנה קודם לכן. בניגוד לתחזיות כי הרווח הנקי הרבעוני יעמוד על 34.54 מיליון דולר.

החברה דיווחה על ירידה ברווחיה בשישה מתוך שמונת הרבעונים ובכלל זה הפסד בכל ארבעת רבעוני שנת 2015 בשל תחרות קשה בשוק המקומי, אשר הביאה לירידה בסך ההכנסות, והפסדים בשערי מטבע.

חברת Viva Kuwait דיווחה על ירידה של 15% ברווח הנקי בתקופה זו, כאשר גם היא נאבקת בהאטה הכלכלית הנובעת בין השאר ממחיר הנפט הנמוך. גם רווחיה נמוכים מהתחזיות, למול עליה קלה בסך ההכנסות בהשוואה לתקופה המקבילה שנה קודם לכן.

מנגד, חברת Zain, מפעילת הטלקום המובילה בכווית דיווחה על עליה של 14% ברווחי הרבעון אשר הסתכמו ב-149 מיליון דולר, ובכך בלמה ירידה נמשכת ברווחי שבעה מתוך שמונת הרבעונים, אשר מקורם בעיקר בתחרות מחירים קשה מבית ואף בהמשך הלחימה בעראק אשר לה השפעה על עסקי החברה בשל מס בשיעור 20% על שרותי סלולר במדינה. בכך היתה לחברה היחידה אשר רווחיה עלו על התחזיות, בין השאר בשל הקטנה משמעותית (מ-35 מיליון דולר ל-22 מיליון דולר) של ההפסדים בשל שערי המטבע.

תגובות

תגובות

נכתב על ידי ד''ר טל פבל

ד"ר למזרח תיכון. מרצה, פרשן, חוקר ומומחה לטכנולוגיה, אינטרנט וסייבר במזרח התיכון ובעולם האסלאמי. בעל האתר Middleeasternet.