Home » Middleeasternetworlds » מדינה » אפריקה » מצרים » רווחי חברות הטלקום במצרים ומרוקו

רווחי חברות הטלקום במצרים ומרוקו

חברת Orange Egypt, המהווה מפעילת הסלולר השניה בגודלה במצרים פרסמה בפברואר 2017 את התוצאות הכספיות לשנת 2016 החושפות הפסד נקי של 2.5 מיליארד לירות מצריות בשנת 2016 בהשוואה לרווח של 10.3 מיליארד שנה קודם לכן, למרות עליה של 3.6% בסך הכנסות החברה. בהודעתה לבורסה ציינה החברה כי ההפסדים נגרמו בין היתר בשל שינויים בשער המטבע המקומי למול הדולר בחודש נובמבר 2016, כמו גם עליית המדד, אשר הביאה לייקור מחירי הדלק והחשמל.

חברת Telecom Egypt פרסמה במחצית מאי 2017 את רווחיה לרבעון הראשון של שנת 2017, המצביעים על גידול של 37% בהכנסות ו-5% ברווח הנקי. ברשות החברה 3.4 מיליון לקוחות בתחום האינטרנט בפס רחב (ADSL), נתון המהווה 75.3% מהשוק.

מנכ"ל החברה ציין כי הגידול המשתקף בתוצאות העסקיות הוא תוצר בין השאר של עליה בדרישה לשרותי נתונים בכל תחומי פעילות החברה.

הכנסותיה של חברת Vodafone Egypt ברבעון הראשון של שנת 2017 צמחו ב-8.9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. אלו הפכו את מצרים לשוק השני בגודלו של חברת Vodafone במזרח התיכון ואסיה, לאחר תורכיה.

חברת התקשורת Maroc Telecom פרסמה בסוף אפריל 2017 את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון של שנת 2017. החברה רשמה בתקופה זו ירידה של 10.5% ברווחיה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר בשל ארגון מחדש שביצעה, לצד יציבות בהכנסות ועליה של 8.7% בשערי חליפין קבועים ושל 12.2% ברווחים לפני פחת והפחתות.

לצד זאת דיווחה החברה על ירידה של 2.7% במכירותיה ועליה בשיעור זה בבסיס לקוחות החברה, אשר עומד על למעלה מ-54 מיליון לקוחות בעיקר בניג'ר, חוף השנהב, טוגו וגאבון. אזור אשר הכנסותיה בו גדלו ב-1.6% הודות לגידול בנתח השוק ולעליה בשימוש בנתונים.

התוצאות התפעוליות של החברה עלו ב-1.4% לצד ירידה של 3.6% בהכנסות מסלולר ו-1.2% מתקשורת קווית. בפעילות הבינלאומית של החברה נרשמה ירידה של 2.5% בשל שינויי מטבע וירידה בעלויות השיחה. לאלו הוסיפו רגולציה מחמירה ותחרותיות רבה יותר.

מנכ"ל החברה מסר כי זו ממשיכה להתייעל ולהגדיל את רווחיותה.

תגובות

תגובות

נכתב על ידי ד''ר טל פבל

ד"ר למזרח תיכון. מרצה, פרשן, חוקר ומומחה לטכנולוגיה, אינטרנט וסייבר במזרח התיכון ובעולם האסלאמי. בעל האתר Middleeasternet.