Home » Middleeasternetworlds » מדינה » אמריקה » ארה"ב » פריצה למחשבי אוניברסיטת הרווארד

פריצה למחשבי אוניברסיטת הרווארד

ב-1 ביולי פרסמה הנהלת אוניברסיטת הרווארד הודעה רשמית המאשרת כי בוצעה פריצה למחשביה.

בהודעה דווח כי ב-19 ביוני אותרה חדירה לרשתות של הפקולטה לאומנויות ומדעים וכן לזו של המנהל המרכזי לטכנולוגיות המידע. ההודעה הוסיפה כי עם גילוי הפריצה, פעלה האוניברסיטה יחד עם מומחי אבטחת מידע חיצוניים כמו גם רשויות האכיפה לחקירת הארוע, הגנה על המידע השמור במערכותיה וחיזוק סביבת מערכות המידע ברחבי האוניברסיטה.

עם זאת נמסר כי אין עדות לכך שמידע אישי, מחקרי או נתוני גישה נחשפו במהלך הפריצה, אולם יתכן ונחשפו פרטי גישה (שמות משתמש וסיסמאות) בהם נעשה שימוש בעת התחברות למחשבים וחשבונות דוא"ל באוניברסיטה.

ההודעה כללה מספר הנחיות אותן מבקשת האוניברסיטה לנקוט כצעדי בטחון ובכלל זה שינוי סיסמאות למחשבים בחלק מיחידות האוניברסיטה ושינוי סיסמאות לחשבונות דוא"ל באחרות;

 • Harvard PIN System Login

 • Division of Continuing Education (DCE) Login
 • HMS eCommons Login
 • Post.Harvard Login
 • XID Login
 • FAS Research Computing
 • Any passwords for the following Schools:
  • Harvard Business School
  • Harvard Kennedy School
  • Harvard Law School
  • Harvard Medical School
  • Harvard School of Dental Medicine

לצד יחידות אחרות בהן לא נדרש לבצע כל שינוי.

תגובות

תגובות

נכתב על ידי ד''ר טל פבל

ד"ר למזרח תיכון. מרצה, פרשן, חוקר ומומחה לטכנולוגיה, אינטרנט וסייבר במזרח התיכון ובעולם האסלאמי. בעל האתר Middleeasternet.