Home » Middleeasternetworlds » מדינה » מזרח תיכון » סקר חדש בדבר פשיעה קיברנטית בקרב חברות במזרח התיכון

סקר חדש בדבר פשיעה קיברנטית בקרב חברות במזרח התיכון

ב18 במאי פורסמו תוצאות סקר בינלאומי ("Global State of Information Security survey 2016") שנערך על ידי חברת PricewaterhouseCoopers הכולל 18 שאלות בחמישה תחומים.

300 מהחברות שנשאלו היו מהמזרח התיכון, כאשר 85% מהן השיבו כי היו נתונות לארוע פשיעה קיברנטית, בהשוואה לממוצע העולמי העומד על 79%.

עיון בנתונים מגלה כי 41% מהחברות במזרח התיכון דיווחו על למעלה מ50 ארועים במהלך 12 החודשים שחלפו, זאת בהשוואה ל32% בקרב כלל מדינות הסקר. בשנת 2015 נרשמה עליה של 38% בארועי אבטחה באזור לעומת השנה הקודמת, עם זאת נטען כי חברות רבות, בעיקר במזרח התיכון, לעיתים קרובות מתקשות לזהות התקפה ורבות מגלות זאת לאחר דיווחי לקוחות או צד שלישי, כאשר 48% מהחברות באזור דיווחו על הפסדים המוערכים בין חצי מיליון למיליון דולר בשל התקפות אלו, בהשוואה ל16% בכלל מדינות הסקר.

על מנת להתמודד עם איומים אלה, כ20% מהחברות באזור השקיעו סכום שכזה מתקציבן באבטחת מידע, בהשוואה לכ12% בממוצע העולמי. בנוסף, תקציב אבטחת מידע עד לסכום של 10 מיליון דולר, בקרב חברות במזרח התיכון, היה גבוה מהממוצע העולמי, אך נמוך ממוצע זה עבור תקציבים הגדולים מ10 מיליון דולר.

כמו כן, רק לפחות מ20% מהחברות באזור יש תוכנית בנושא מודעות לאיומים אלו, חברות רבות רואות בנושא האבטחה הקיברנטית סוגיה מתחום טכנולוגיית המידע בלבד, למרות שעליה להוות חלק ממדיניות האבטחה הכוללת של החברה.

"חברות במזרח התיכון זקוקות לא רק לטכנולוגיה הנכונה, המיושמת בצורה מתאימה, אלא גם האנשים הנכונים, מבנה משילות ותהליכים נכונים. סייבר הוא אתגר מקצה לקצה והוא דורש מענה מקצה לקצה".

תגובות

תגובות

נכתב על ידי ד''ר טל פבל

ד"ר למזרח תיכון. מרצה, פרשן, חוקר ומומחה לטכנולוגיה, אינטרנט וסייבר במזרח התיכון ובעולם האסלאמי. בעל האתר Middleeasternet.