Home » איום » דה-לגיטימציה » סטודנטים באוניברסיטת דנדי הצביעו בעד חרם על ישראל

סטודנטים באוניברסיטת דנדי הצביעו בעד חרם על ישראל

ב-27-28 מרץ ניתנה לסטודנטים שב-University of Dundee אפשרות להצביע על 12 הצעות החלטה אשר הוצגו בפניהם על ידי קבוצות שונות בקמפוס. הצעה מספר 11 עסקה בחרם על ישראל ואלו הצעותיה;

  1. לוודא שמוצרים הנמכרים על ידי האיגוד לא גדלו, או לא יוצרו בתוך השטחים הפלסטינים הכבושים ולא על ידי חברות השותפות בכיבוש השטחים הפלסטינים.
  2. להתנגד במידה החוקית האפשרית לכל פעולה, עסקה מסחרית המעניקה תמיכה פוליטית או כלכלית למדינת ישראל וחברות המעורבות בצורה ישירה בהפרה של החוק הבינלאומי.
  3. לאמץ את תנועת ה-BDS העולמית נגד מדינת ישראל עד שזו תסיים את הכיבוש, תציית לחוק הבינלאומי, תכיר בזכויות היסוד של הערבים הפלסטינים אזרחי ישראל לשוויון מלא ותכבד את זכות הפלסטינים לשיבה, כפי שנקבע בהחלטה 194 של עצרת הכללית של האו"ם.
  4. יתר על כן, DUSA מעתה תפעל על פי התקדים שנקבע על ידי ארגוני סטודנטים סקוטיים אחרים ותאמץ רשמית את הקמפיין בדבר זכות הפלסטינים לחינוך.
  5. החלטה זו והמידע בה יוצגו באופן קבוע באתר DUSA באזור הנגיש לסטודנטים ולציבור.
מתוך 660 מצביעים תמכו בה 479 (72.6%), התנגדו לה 179 (27.1%) ונמנעו 2 (0.3%).

תגובות

תגובות

נכתב על ידי ד''ר טל פבל

ד"ר למזרח תיכון. מרצה, פרשן, חוקר ומומחה לטכנולוגיה, אינטרנט וסייבר במזרח התיכון ובעולם האסלאמי. בעל האתר Middleeasternet.