Home » Middleeasternetworlds » מדינה » מפרץ פרסי » קטאר » נתוני חברות התקשורת בקטאר למחצית השניה של השנה

נתוני חברות התקשורת בקטאר למחצית השניה של השנה

בסוף חודש יולי פרסמה חברת התקשורת הקטארית Vodafone Qatar את נתוניה הכספיים למחצית הראשונה של שנת 2016. החברה דיווחה על הפסד נקי של 27.35 מיליון דולר ברבעון השני בהשוואה להפסד של 27.43 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. אלו תאמו תחזיות חלק מהאנליסטים אשר חזו הפסד נקי בגובה 27.79 מיליון דולר. סך ההכנסות של החברה צנח ב-7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

בכך היה זה הרבעון הראשון בו רושמת החברה הפסד המקביל לזה בתקופה המקבילה שנה קודם לכן, לאחר תקופה בת שישה רבעונים של העמקת ההפסדים, בעיקר בשל מלחמות מחירים עם מתחרתה Ooredoo. מנכ"ל החברה מסר כי בין צעדי ההתייעלות, בוצע בחודש מאי קיצוץ של 10% במצבת העובדים, חלק מהעובדים פוטרו וחלק הועברו לתפקידים שיש בהם כדי להגדיל את ההכנסות מתחום הסלולר.

אכן, לרווחי הרבעון הראשון תרם גידול של 2.6% במספר לקוחותיה בתחום הסלולר לכדי 1.46 מיליון. בנוסף, לצד הירידה המתמשכת בהכנסות משיחות בינלאומיות, נרשמה עליה בהיקף תעבורת הנתונים.

מנגד, חברת Ooredoo דיווחה על גידול של 16.4% ברווח הנקי ברבעון השני לעומת התקופה המקבילה אשתקד,  מ-137.64 מיליון דולר לכדי 160.16 מיליון דולר, זאת בעיקר בשל גידול במספר לקוחותיה. עוד נמסר כי רווחי שני הרבעונים צמחו ב-46% בשל פעילותה באלג'יריה ובמדינות אסיה.

רשות רגולציית הטלקום בקטאר (CRA) פרסמה את הדוח שלה לשנת 2014-2015 ובו נמסר כי חרף ההאטה הכלכלית, בשל ירידת מחירי הנפט, הכנסות מגזר הטלקום בקטאר חצו את רף 10 מיליארד הריאל (2.75 מיליארד דולר) בשנת 2015 תוך גידול של 6.44% בהשוואה לשנה החולפת.

זאת תוך המשך שליטתה של חברת Ooredoo Qatar ב-78.46% מסך ההכנסות בשוק, בו שתי חברות תקשורת בלבד.

למרות שהכנסות שוק הטלקום ורווחיו רשמו עליה קבועה, לצד עליה באוכלוסיית המדינה במהלך שמונה השנים האחרונות, ירדו הכנסות חברת Vodafone Qatar בשנת 2015, לראשונה משנת 2008, ל-593.2 מיליון דולר מ-631.6 מיליון דולר בשנת 2014, אשר היה שיאה של החברה בכל הזמנים. גידול נרשם גם במספר לקוחות  Vodafone Qatarמ-15,400 בשנת 2009 ללמעלה מ-1.5 מיליון וב Ooredoo Qatarמ-285 אלף לכדי למעלה מ-3 מיליון. מספר מנויי הטלפון הקווי של האחרונה צמח בתקופה זו מ-285 אלף ל-372 אלף.

תגובות

תגובות

נכתב על ידי ד''ר טל פבל

ד"ר למזרח תיכון. מרצה, פרשן, חוקר ומומחה לטכנולוגיה, אינטרנט וסייבר במזרח התיכון ובעולם האסלאמי. בעל האתר Middleeasternet.