Home » Middleeasternetworlds » מדינה » אפריקה » מצרים » נתונים על חדירת הסלולר ואיכותו במצרים

נתונים על חדירת הסלולר ואיכותו במצרים

בסוף יולי 2016 פורסם מחקר שבוצע בשנת 2015 לפיו ל-88.1% מהמשפחות במצרים יש טלפון סלולרי ול-22.1% יש טלפון חכם, 27.4% מהן בעלות טלפון קווי. עם זאת באזורים עירוניים שיעור חדירת הסלולר עומד על 86.4% מהמשפחות (89.6% באזורים הכפריים), 31.7% בעלות טלפון חכם (13.9% באזורים הכפריים) ול-39.7% טלפון קווי (17% באזורים הכפריים).

32.2% מהמשפחות בעלות מחשב (45.5% בערים, 20.9% בכפרים), אולם רק ל-18.8% יש גישה לאינטרנט (29.1% בערים, 10.1% בכפרים), בעוד טאבלט קיים ברשות 3.7% מהמשפחות בלבד (6.4% בערים, 1.4% בכפרים).

בעניין מספר משתמשי הסלולר, פורסם בסוף אוקטובר 2016 כי מספרם של אלו עמד בסוף חודש יולי על 96.4 מיליון, תוספת של 200 אלף משתמשים חדשים. מבין ספקיות התקשורת Vodafone Egypt ממוקמת ראשונה ולה 41.1% מהלקוחות, לאחר גידול של 100 אלף לקוחות בחודש יולי. אחריה מצויה Orange Egypt ולה 34.6% מנתח השוק, והשלישית היא חברת Etisalat Misr המחזיקה ב-23.6% משוק הסלולר במצרים.

לעניין איכות השרות, בסוף יוני 2016 פורסם כי הרשות הלאומית לאסדרת התקשורת (NTRA) חשפה "שיפורים משמעותיים באיכות השימוש באינטרנט הסלולרי באזור קהיר רבתי". מבדיקה שערכה באמצעות 30 אלף נסיונות שימוש באינטרנט דרך שלוש ספקיות התקשורת, רק 12 נסיונות נכשלו. מבין השלוש דורגה חברת Etisalat במקום הראשון עם 9,900 נסיונות וללא חסימות או ניתוקים. לאחריה חברת Orange עם 10,200 נסיונות מהם שניים נותקו, ושלישית חברת Vodafone בה נרשמו עשרה ניתוקים מתוך 9,900 נסיונות.

בבדיקת איכות זרימת הוידאו נרשמה יציבות באיכות בחודש אפריל לעומת החודש הקודם לו. בביצוע 14,800 נסיונות דורגה Orange במקום הראשון כאשר רק ארבעה נסיונות נחסמו מתוך 5,000, לאחריה Etisalat עם 13 ניתוקים או חסימות מתוך 4,900 נסיונות. שלישית היא Vodafone עם ארבעה ניתוקים ו-72 חסימות מתוך 4,900 נסיונות.

בסוף מרץ 2017 דווח כי מבדיקה שביצעה הרשות בדצמבר 2016 נרשמה ירידה באיכות הקול באזור קהיר רבתי. נבחנו 26,533 שיחות סלולריות בחודש אוקטובר. 61 נכשלו ו-23 נחסמו בדצמבר, לעומת 29 שנכשלו ו-6 שנחסמו באוקטובר.

מבין החברות, הציגה Orange את איכות שירות הקול הטובה ביותר. מתוך 8,453 שיחות 6 נחסמו ו-14 נכשלו. ב-Vodafone נרשמו 23 שיחות שנכשלו ו-5 חסימות, מתוך 9,305 שיחות. ב-Etisalat 12 שיחות נחסמו ו-24 נכשלו מתוך 8,775 שיחות.

בנוגע לשרותי אינטרנט סלולרי דווח דווקא על שיפור השרות בחודש דצמבר 2016. הרשות בדקה 14,752 נסיונות של שיחות אינטרנט, מהן נחסמו 6 בהשוואה ל-17 בחודש אוקטובר. מתוך 3,564 נסיונות, לחברת Etisalat לא היו חסימות או שיחות שנכשלו, בחברת Orange נרשמו חסימה אחת ושיחה אחת שנכשלה מתוך 3,974 נסיונות וב-Vodafone נרשמו חמש חסימות מתוך 3,607 נסיונות.

תגובות

תגובות

נכתב על ידי ד''ר טל פבל

ד"ר למזרח תיכון. מרצה, פרשן, חוקר ומומחה לטכנולוגיה, אינטרנט וסייבר במזרח התיכון ובעולם האסלאמי. בעל האתר Middleeasternet.