Home » Middleeasternetworlds » מגזר » ממשל » מימוש תוכנית ה'סעודיזציה' במגזר הטלקום בערב הסעודית

מימוש תוכנית ה'סעודיזציה' במגזר הטלקום בערב הסעודית

למרות שמועות כי המועד יוארך, ב-2 בספטמבר 2016 החל השלב בשני בתוכנית ה'סעודיזציה', אשר הושקה חצי שנה קודם לכן. ממועד זה כל בעלי העסקים בערב הסעודית בתחום מכירת טלפונים סלולריים ותיקונם חייבים להיות מקומיים, כאשר לשם כך הכשירו השלטונות, תוך שיתוף פעולה של תשעה גורמי ממשל וחמישה משרדי ממשלה, כ-40 אלף גברים ונשים אזרחי הממלכה, מקצתם פתחו עסקים משל עצמם, חלקם אף עובדי ממשלה לשעבר.

במקביל הוזמנו האזרחים לדווח בטוויטר באמצעות התגית #saudizing_telecommunication_sector על כל מכשול בהעסקה מקומית מלאה במגזר זה אשר נשלט בעבר בידי עובדי זרים.

כל זאת כחלק ממדיניות ארוכת טווח, המהווה יותר מ'סעודיזציה' של תחום התקשורת, שמטרתה כי האזרחים הסעודים יאיישו את מרבית המשרות בשוק העבודה המקומי עד לשנת 2035, והם אשר יקבעו את עתיד מגזר התקשורת. דבר אשר יצמצם את שיעור האבטלה, בקרב גברים, נשים, ובעלי מוגבלויות, ויתרום לכלכלה המקומית.

עם זאת הופנו האשמות כי מגזר הסלולר אינו מוכן לקליטת העובדים המקומיים וכי אלו הזרים עדיין מעורבים בצורה בלתי חוקית בתעשיה ומוכרים ציוד סלולרי במחירים מופחתים. אחרים ציינו כמכשלה את העליה בהוצאות והשונות ובשכירות כמעכבי כניסת עובדים מקומיים לעבודה במגזר זה, לצד אנשי מקצוע הסבורים כי היה צורך לממש את התוכנית בהדרגתיות רבה יותר.

מצב אשר הביא לסגירת אלפי חנויות סלולר ברחבי הממלכה, בשל העלויות שהאמירו והעדר עובדים מקומיים בעלי הכשרה מתאימה, כמו גם העדר הכנות הנדרשות בטרם מימוש התוכנית עד כדי הגדרתה ככשלון מבחינת ההדרכה הואיל ובלתי אפשרי להחליף את כל העובדים הזרים בסעודים.

תגובות

תגובות

נכתב על ידי ד''ר טל פבל

ד"ר למזרח תיכון. מרצה, פרשן, חוקר ומומחה לטכנולוגיה, אינטרנט וסייבר במזרח התיכון ובעולם האסלאמי. בעל האתר Middleeasternet.