Home » אבטחה קיברנטית » מדיניות » ועידת האבטחה הקיברנטית האזורית החמישית

ועידת האבטחה הקיברנטית האזורית החמישית

ב-30 באוקטובר עד ה-1 נובמבר 2016 התקיימה הועידה האזורית החמישית לאבטחה קיברנטית אותה אירגן ה-Regional Cybersecurity Centre, כחלק מפעילות ה-ITU. הועידה התמקדה בנושאי שיתוף פעולה בתחומי האבטחה הקיברנטית "כאחד מעמודי התווך להתמודדות עם המורכבות והתרחבות האתגרים המרכזיים של איומים קיברנטיים עכשוויים". בסיומה נפתח ארוע בן יומיים בשם "Arabic and African Regional Symposium" מטעם FIRST

מטרת ארועים אלו לחבר את המגזר הציבורי, הפרטי והאקדמי לשם יצירת בסיס עבור 300 בכירים מתחום ה-ICT והאבטחה הקיברנטית לדון ולנסח אסטרטגיות ותוכניות פעולה לאבטחה קיברנטית, עולמית ואזורית. כמו גם לשפר את שיתוף הפעולה חוצה הגבולות בין בעלי עניין מתחומי הממשל, תעשיה ותשתיות קריטיות, אשר ישפיע על המוכנות האזורית והעולמית בתחום. עוד נדונו איומים עתידיים וצעדי התמודדות, תוך הגברת שיתוף הפעולה בין מדינות האזור לשם הכרת בעיות אלו ופתרונן.

בשני הארועים נשא דברים שר ה-ICT המצרי וסקר את פעילות משרדו בתחום פיתוח מדיניות אבטחה קיברנטית.

תגובות

תגובות

נכתב על ידי ד''ר טל פבל

ד"ר למזרח תיכון. מרצה, פרשן, חוקר ומומחה לטכנולוגיה, אינטרנט וסייבר במזרח התיכון ובעולם האסלאמי. בעל האתר Middleeasternet.