Home » Middleeasternetworlds » מגזר » ממשל » השפעות תוכנית ה'סעודיזציה' על שוק העבודה בערב הסעודית

השפעות תוכנית ה'סעודיזציה' על שוק העבודה בערב הסעודית

מטרתה של תוכנית ה'סעודיזציה' היא החלפת עובדים זרים במקומיים על מנת לצמצם את האבטלה בקרב תושבי הממלכה וליצור מנועי צמיחה כלכליים אשר אינם נסמכים על תעשיית הנפט. לצד חיוב עסקים להעדיף עובדים מקומיים ועידוד הזרים לעזוב את הממלכה, קיימת פעילות להכשיר כוח אדם מקומי ולקלוט אותו במגזרים השונים.

במסגרת זו פורסם בסוף אוגוסט 2016 כי 6,200 נשים הוכשרו עד כה למכירת טלפונים סלולריים ותיקונם. זאת במסגרת תוכנית ממשלתית בת ארבע סדנאות חינמיות להסבת גברים ונשים לעבודה בתעשיית הטלקום, המתקיימת במכללות ומוסדות טכניים, 19 מהן במכללות טכניות לנשים. כל אחת מהנשים עברה השתלמות בת 25 שעות ביסודות תיקון טלפון סלולרי, מיומנויות מכירה ושרות לקוחות, לצד סיוע במציאת עבודה לבוגרות או בהקמת עסק פרטי בתחום.

בסוף נובמבר 2016 פורסם כי שלב חדש בתוכנית זו הובא לאישור מועצת השורא, וצפוי ליצור יותר ממליון מקומות עבודה לאזרחים במהלך 15 השנים הקרובות. במסגרת זו קבלנים זרים יחוייבו לרכוש ציוד מיצרנים סעודיים או מנציגים מקומיים של חברות בינלאומיות אשר יאלצו למסור לשותפיהם הסעודיים לפחות 30% מהרווחים. הצעה זו כוללת גם הקמת ועדה עליונה להאלמה אשר תכלול נציגים של גופי ממשל וחברות מקומיות.

בהקשר זה נמסר כי בינואר 2016 שיעור האבטלה עמד על 5.6%, אולם שיעור זה בקרב הצעירים צפוי לעלות מ-33.5% בשנת 2015 לכדי 42% בשנת 2030.

מקור אחר מסר כי מטרת התוכנית היא להפחית את שיעור האבטלה בקרב האזרחים הסעודיים מ-12.1% ל-9% בשנת 2020 ולהגדיל את שיעור הנשים מכוח העבודה ל-28%.

בנוסף, במחצית מרץ 2017 הודיע משרד העבודה והפיתוח החברתי כי למעלה מ-15 אלף נשים וגברים סעודיים החלו לעבוד במכירת טלפונים סלולריים ותיקונם. עוד נמסר כי השלטונות פועלים להכשרת 45 אלף נוספים במגזר זה ב-8,045 חנויות לממכר טלפונים סלולריים ואחזקתם ברחבי הממלכה. כמו כן הבנק לפיתוח חברתי העניק עד כה מימון ל-3,267 מיזמים קטנים במגזר. עוד נמסר כי המשרד חתם על שורת הסכמים לקליטת 2,200 עובדים במגזר התיירות, תוך כוונה להגדיל מספר זה לכדי 33 אלף עד סוף שנת 2018. אלו התווספו ל-7,750 מקומיים שהצטרפו למגזר הרפואה בשנת 2016 כרופאים ואחיות, כחלק מכוונת המשרד לאייש בעובדים מקומיים את כל המשרות במגזר הרפואה, בתוך כך היעד למגזר הרוקחות עומד על 15 אלף מועסקים מקומיים. לצד זאת, בכוונת המשרד לגייס 9,000 עובדים מקומיים למשרות בתחום מכירת רכבים, הואיל ומגזר הרכב מהווה יעד לשלב הבא של מיזם ה'סעודיזציה' לאחר מגזר התקשורת.

מחקר של חברת היעוץ Oxford צופה כי המגזר הפרטי ידרש להעסיק 4.1 מיליון אזרחים סעודיים בשנת 2030, אלו מהווים כיום 16% בלבד מסך המועסקים במגזר זה. לצד ציפיה כי המגזר העסקי והציבורי ידרשו לספק מקומות תעסוקה לשמונה מיליון סעודיים במהלך 15 השנים הקרובות כחלק מחזון 2030 של הממלכה. לדוגמא, מתוך 190 אלף במגזר התעשיה הצבאית, רק 4,000 מהם סעודים, תוך יכולת להעסיק כ-95 אלף עובדים מקומיים.

תגובות

תגובות

נכתב על ידי ד''ר טל פבל

ד"ר למזרח תיכון. מרצה, פרשן, חוקר ומומחה לטכנולוגיה, אינטרנט וסייבר במזרח התיכון ובעולם האסלאמי. בעל האתר Middleeasternet.