Home » Middleeasternetworlds » מגזר » ממשל » השלכות פעילות ה'סעודיזציה' בתחום התקשורת בערב הסעודית

השלכות פעילות ה'סעודיזציה' בתחום התקשורת בערב הסעודית

למרות טענות בדבר הצלחת מיזם ה'סעודיזציה' במגזר הטלקום בממלכה, וכי הציות להוראותיו צמח מ-20% ל-95%, הרי שהוא גובה מחיר כבד מהתושבים הזרים אשר עבדו עד כה במגזר זה ומהחנויות בהן הועסקו.

בחודש אוגוסט 2016 נמסר על סגירת 1,864 בתי עסק בתחום התקשורת, מרביתם בעיר מכה, בשל אי עמידה בתקנות התוכנית. בנוסף 833 חנויות למכירת טלפונים סלולריים ואביזרים קיבלו אזהרה בפני סגירה במידה ולא יעמדו בתקנות להעסיק אנשי מכירות ותחזוקה סעודיים. עוד נמסר כי בין התאריכים 6 יוני-13 אוגוסט 2016 נבדקו 24,227 בתי עסק במגזר התקשורת ברחבי הממלכה. 2,412 מתוך 3,295 הפרות שנרשמו הועברו לרשויות לשם ענישה מתאימה. ידיעה אחרת בנושא מאותו החודש מציגה נתונים מעט שונים.

בחודש ספטמבר דווח כי במהלך החודש בוצעו 1,975 ביקורות והתגלו 314 הפרות של התקנות. אלו הביאו לכדי סגירת 51 חנויות למכירת טלפונים סלולריים אשר לא עמדו במכסות התעסוקה הנדרשות של עובדים מקומיים בהתאם להנחיות התוכנית. 28 בעלי חנויות אחרות הוזהרו כי עסקיהם יסגרו במידה ואלו לא יופעלו על ידי עובדים מקומיים.

כעבור חודש פורסם כי 800 חנויות תקשורת נסגרו מאחר ולא הצליחו לעמוד בדרישות תוכנית ה'סעודיזציה'. נמסר כי משרד העבודה והפיתוח החברתי בחן במחוז המזרחי של הממלכה 4,953 בתי עסק, 2,023 היו פעילים ובהם הועסקו 1,739 סעודים. כמו כן נרשמו 41 הפרות של התקנות.

לקראת סוף חודש נובמבר פורסם כי 1,079 חנויות למכירת טלפונים סלולריים נסגרו בין תחילת ספטמבר ועד אמצע נובמבר, 138 אחרות קיבלו אזהרה. עוד נמסר כי בוצעו 116,078 ביקורות ברחבי הממלכה.

בחודש ינואר דווח כי בין התאריכים 2 ספטמבר 2016 ו-2 ינואר 2017 בוצעו 41,879 ביקורות ברחבי הממלכה. 13,197 חנויות עמדו בדרישות, 1,117 נסגרו, 174 הוזהרו ונגד 1,809 חנויות ננקטו צעדים.

אמנם תוכנית זו יוצרת הזדמנויות תעסוקה חדשות עבור אזרחים סעודיים, אולם לפי שעה נרשם קושי במתן שרותי תיקונים של טלפונים סלולריים בשל מחסור במקומיים בעלי ידע והכשרה מספיקים לשם כך. עד כי מספר חנויות הגיעו להסכמים עם טכנאים שאינם סעודים אשר יעבדו מבתיהם.

תגובות

תגובות

נכתב על ידי ד''ר טל פבל

ד"ר למזרח תיכון. מרצה, פרשן, חוקר ומומחה לטכנולוגיה, אינטרנט וסייבר במזרח התיכון ובעולם האסלאמי. בעל האתר Middleeasternet.