Home » Middleeasternetworlds » תקיפה » השחתה » השחתת אתר האינטרנט של איגוד האינטרנט התוניסאי

השחתת אתר האינטרנט של איגוד האינטרנט התוניסאי

בשעות הערב של ה-21 בינואר נודע כי אתר איגוד האינטרנט של תוניסיה נפרץ והושחת על ידי האקרים מקומיים (האתר טרם ההשחתה).

ההודעה על ההשחתה כללה את שמותיהם של לכאורה שלושת המבצעים Mister Spy & Souheyl & Tn Dorado השייכים לקבוצת Fallaga Team;

אתר זה טרם תוקן וכולל את המסר מטעם קבוצת האקרים זו;

Capture37

 

תגובות

תגובות

נכתב על ידי ד''ר טל פבל

ד"ר למזרח תיכון. מרצה, פרשן, חוקר ומומחה לטכנולוגיה, אינטרנט וסייבר במזרח התיכון ובעולם האסלאמי. בעל האתר Middleeasternet.