Home » Middleeasternetworlds » תוקף » AnonGhost » השחתת אתרי ממשלה בירדן

השחתת אתרי ממשלה בירדן

בשעות הערב של ה-4 בפברואר פורסמו שתי הודעות טוויטר בדבר השחתת אתרי ממשלה ירדנים ובהן קריאות נגד יהודים.

ההודעה הראשונה היא של השחתת עמוד באתר מחלקת ההגנה האזרחית (עמוד שאינו פעיל כעת);

ההודעה השניה פורסמה דקה לאחר מכן וכוללת עדויות להשחתות של אתר המועצה העליונה למדע וטכנולוגיה  ואתר הקרן לחינוך והדרכה לחינוך טכנולוגי ומקצועי (גם אלו אינם פעילים כעת);

מהעמודים שהושחתו ניתן ללמוד כי פעולה זו בוצעה על ידי גורמי המזוהים עם AnonGhost;

Capture109Capture110

תגובות

תגובות

נכתב על ידי ד''ר טל פבל

ד"ר למזרח תיכון. מרצה, פרשן, חוקר ומומחה לטכנולוגיה, אינטרנט וסייבר במזרח התיכון ובעולם האסלאמי. בעל האתר Middleeasternet.