Home » Middleeasternetworlds » מדינה » מפרץ פרסי » איחוד האמירויות » הסחר האלקטרוני יגיע בשנת 2018 באיחוד האמירויות לכ-10 מיליארד דולר

הסחר האלקטרוני יגיע בשנת 2018 באיחוד האמירויות לכ-10 מיליארד דולר

בכתבה מה-1 מרץ 2014 נטען כי למרות שמבחינת ביצוע מכירה מקוונת, מצויה איחוד האמירויות במיקום הנמוך ביותר בהשוואה למדינות העולם, הרי שהסחר האלקטרוני יגדל בנסיכות ויהפוך ל"מגה טרנד" עבור עסקים בה. תחום זה יש בו כדי להביא לשינוי גם עבור התרבות והחברה, בין השאר באמצעות יצירת מודלים עיסקיים חדשים.

בכתבה מצויין כי קיימות מספר סיבות לחוסר הבשלות של איחוד האמירויות בתחום הסחר האלקטרוני; קניונים גדולים מחד גיסא, וקישוריות אשר מצויה בשלבי התפתחות מאידך גיסא. ההנחה היא כי מיזמים להפיכת דובאי ל"עיר חכמה" ול"ממשלה חכמה" ללא ספק יאיצו תחום סחר זה.

תגובות

תגובות

נכתב על ידי ד''ר טל פבל

ד"ר למזרח תיכון. מרצה, פרשן, חוקר ומומחה לטכנולוגיה, אינטרנט וסייבר במזרח התיכון ובעולם האסלאמי. בעל האתר Middleeasternet.