Home » אבטחה קיברנטית » מדיניות » המשך תוכנית הסעודיזציה בערב הסעודית

המשך תוכנית הסעודיזציה בערב הסעודית

התוכנית לסעודיזציה של שוק התקשורת בממלכה צוברת תאוצה, בכיר במשרד העבודה והפיתוח החברתי מסר כי מספר בתי העסק בתחום הטלפונים הסלולריים אשר התחייבו להעסיק עובדים סעודיים הגיע ל-17,525.

עד ל-2 ספטמבר, המועד שנקבע לסעודיזציה מלאה בתחום מכירות הסלולר והתחזוקה, יבוצעו ביקורות לבחינת מימוש החלטת הממשלה. עד כה, מכלל 20,569 הביקורות שנערכו עולה כי במחוז נג'ראן 95% מבתי העסק עומדים בלוחות הזמנים, ו-93% במחוז הגבול הצפוני, מנגד ההערכה היא כי 40% מהחנויות שנבדקו, נכשלו בעמידה ביעדי התוכנית. הדבר גורר סגירה עצמית של החנויות או כסנקציה על ידי השלטונות; 30% מהחנויות נסגרו בשל השלכות העסקיות של החובה להעסיק עובדים מקומיים, תהליך שהביא לצניחה של 60% בשכר הדירה של החנויות שנסגרו. מנגד, 1,655 בתי עסק נסגרו על ידי השלטונות, 498 בית עסק מהם במחוז עסיר ועניינן של כאלפיים אחרות ידון בפני ועדת הקנסות, תוך עידוד האזרחים לדווח על הפרות אשר יזכו את המדווח ב-25% מסכום הקנס שיוטל על העסק.

עם עזיבתם של העובדים הזרים, תופסים מקומיים את מקומם, גם בעמדות ניהול באותן חנויות, לאחר השלמת תוכניות הכשרה. עד עתה הוכשרו על ידי המשרד 34,128 גברים ונשים בתחומי המכירות, שרותי לקוחות ותחזוקת מכשירים. לצד קריאות להמשיך בתהליך הסעודיזציה למרות הקשיים, גם אם משמעות הדבר שצעירים יעבדו לא בהכרח בתחומים אותם למדו או בהתאם לתאריהם, לצד הוקרת מקומם של העובדים הזרים בבניית הממלכה עד כה.

לשם כך, המשרד חתם על מזכר הבנות עם Mobily, ספק התקשורת השני בגודלו בממלכה, להכשרת 6,000 עובדים מקומיים בתחום מכירת הטלפונים הסלולריים ותחזוקתם. גורם מעכב נוסף היא הנטיה של הצעירים המקומיים לעבוד מספר חודשים בחנות לממכר סלולר ולאחר מכן לפתוח חנות אותה ינהלו כעצמאים.

מיד עם סיום מהלך זה במגזר הטלקום, בכוונת הממשלה ליישמו ב-69 מקצועות במגזר הקמעונאות הכולל 2,228 קמעונאים, 77 סוכנויות רכב ו-1,733 סוחרי רכב, בתחומי המכירה וההשכרה. צעד אשר אמור ליצור כ-9,000 מקומות עבודה חדשים לאזרחי הממלכה. בתחום הרכב כבר עתה יש 1,500 אנשי מכירות בתחום, מחציתם סעודים. עם זאת נטען כי המהלך יוביל ליצירת מקומות עבודה עבור לכל היותר אלף איש בתחום הרכב, לצד הטענה כי על בעלי הסוכנויות יהיה לשלם שכר גבוה יותר לעובדים המקומיים, דבר אשר יגדיל את הוצאותיהם.

תחום נוסף הוא הבריאות אשר צפוי לייצר 15 אלף מקומות עבודה במגזר הרוקחות לבדו, בעקבות מימוש תוכנית זו.

תגובות

תגובות

נכתב על ידי ד''ר טל פבל

ד"ר למזרח תיכון. מרצה, פרשן, חוקר ומומחה לטכנולוגיה, אינטרנט וסייבר במזרח התיכון ובעולם האסלאמי. בעל האתר Middleeasternet.