Home » Middleeasternetworlds » מגזר » טכנולוגיה » אינטרנט » האינטרנט במצרים מהאיטיים בעולם

האינטרנט במצרים מהאיטיים בעולם

ב-13 באפריל פרסמה חברת Speedtest דוח ממנו עולה כי נכון למחצית השניה של שנת 2016 מהירות האינטרנט בפס רחב במצרים היא מבין האיטיות בעולם, המציבה אותה במקום ה-146 מתוך 150 מדינות למהירות ההורדה בפס רחב (4.02 Mbps) ובמקום ה-95 עבור מהירות ההורדה בסלולר (7.75 Mbps). כאשר אלו משקפות גידול של 34% ו-59% בהתאמה בהשוואה לתקופה המקבילה שנה קודם לכן.

שיעור חדירת האינטרנט במדינה עמד על 37.8%, 29.84 מיליון משתמשי אינטרנט, מהם 28.65 מיליון באינטרנט סלולרי, ו-4.6 מיליון ב-ADSL (כמחציתם של אלו באזור קהיר רבתי).

זאת למול 97.4 מיליון משתמשי סלולר במדינה, נתון המשקף שיעור חדירה של 109.45%, 29.42% מהם היו בעלי אינטרנט סלולרי.

מבחינת מהירות האינטרנט בחלוקה לחברות התקשורת במדינה עולה כי חברת TE Data היא ספק האינטרנט בעל מהירות ההורדה הרבה ביותר בעוד שב-Vodafone נרשמה מהירות ההעלאה הרבה ביותר.

חלוקה נוספת מצויה גם ביחס לספקיות האינטרנט הסלולרי:

כאשר חברת Etisalat רשמה שיפור של 83% בהשוואה לשנה קודמת, לאחר שפיגרה הרחק אחר יתר שתי החברות במונחי מהירות הורדה והעלאה.

תגובות

תגובות

נכתב על ידי ד''ר טל פבל

ד"ר למזרח תיכון. מרצה, פרשן, חוקר ומומחה לטכנולוגיה, אינטרנט וסייבר במזרח התיכון ובעולם האסלאמי. בעל האתר Middleeasternet.