Home » Middleeasternetworlds » מגזר » טכנולוגיה » בלוקצ'יין » דרישה גוברת לבנקאות דיגיטלית במפרץ הפרסי

דרישה גוברת לבנקאות דיגיטלית במפרץ הפרסי

בחודש מאי פורסמו מספר כתבות בדבר הצורך של בנקים במפרץ הפרסי לאמץ טכנולוגיות חדשות, בין השאר לאור דרישות לקוחות צעירים לחוויה בנקאית דיגיטלית טובה יותר. מסקר שבוצע בקרב 2,700 נשאלים מקרב מדינות המפרץ עולה כי 77% מאזרחי איחוד האמירויות יאמצו אמצעי תשלום חלופיים במידה ואלו יהיו זמינים, תוך העדפת אמצעי תשלום דיגיטליים.

ב-25 ביולי פורסם מחקר נוסף בתחום אשר מצא כי 83% מהלקוחות במעמד הבינוניגבוה באיחוד האמירויות משתמשים באפליקציות פיננסיות ובנקאיות לעומת 36% בשנת 2014. בנוסף, 42% מבצעים פעולות בנקאיות בצורה מקוונת או סלולרית, 32% מעדיפים בנקאות טלפונית ורק 26% מגיעים לסניף. 66% מבצעים תשלומים דיגיטליים ו-64% מאמינים כי בנקאות סלולרית היא בעלת חשיבות רבה, בנוסף 63% טענו כי ישקלו מעבר לבנקאות דיגיטלית ללא סניפים במידה ויעברו בנק בעתיד.

לפיכך קיים מצב בו אוכלוסיה בעלת ידע וצורך דיגיטלי, לא מקבלת שרותים בנקאיים מתאימים. נטען כי על הבנקים יהיה, במוקדם או במאוחר, להתאים עצמם לדרישות לקוחותיהם בתחום הדיגיטלי ובכלל זה שינוי דפוס החשיבה של עובדי הבנקים וגיוסם למהלך של עבודה עם הלקוחות לשם עיצוב מחדש של הבנק, בו העובדים מהווים חלק משינוי זה מתחילתו. תוך קביעה כי 3-5 השנים הקרובות יהיו קריטיות ובהן אנו צפויים לשינויים מהותיים בנוף הבנקאי באזור, בכלל זה אימוץ מודלים עסקיים ושרותי חברות העוסקות בתחום הFinTech.

לדוגמא השאלה האם ברצון הבנק ליצור פלטפורמות דיגיטליות חדשות בעצמו, לחבור לסטארטאפ, לחברת טכנולוגיה בתחום או אף לרכוש שחקנים קטנים יותר הפעילים בתחום. על הבנקים יהיה לקחת סיכונים ולהשקיע בתחומים שונים, בחלק מהמקרים בבחינת 'ניסוי וטעיה' דיגיטלי.

חברות רבות בתחום הFinTech צומחות ברחבי העולם ובמפרץ הפרסי וגורמים שונים מגלים בהן עניין גובר והולך, ההשקעות בתחום זה בעולם גדלו מ-3 מיליארד דולר בשנת 2013 לכדי 12 מיליארד דולר בשנה שלאחריה. קיימים כיום אלפי מוצרים ופתרונות בתחום האמורים לשפר ולהגדיל את הטכנולוגיה הפיננסית ובכך להפחית את העלויות שבעשיית עסקים ולשפר את היעילות.

אחת מאלו היא טכנולוגיית ה Blockchainהמאפשרת תעוד עסקאות המבוצעות במטבע הוירטואלי ביטקויין, כמו גם תעוד כל נכס ומידע וירטואלי. לדוגמא אפשרות לתעוד כל מכירות הרכב באיחוד אמירויות, כך שאדם יכול להעביר את הבעלות על רכבו באמצעות טכנולוגיה זו המתוארת כ"המצאה הגדולה ביותר מאז האינטרנט, אשר גרמה למהפכה ולפשטות תהליכים של ביצוע העברות כספיות בין ארגונים". כאשר רכיבי השרשרת מתועדים, הדבר הופך את התהליך לנגיש לכל הצדדים, שקוף, נוח וזול יותר.

תחום זה מצוי בראשית דרכו באזור ואיחוד האמירויות היא הראשונה אשר צועדת בכיוון זה ומעודדת את השימוש בו. במסגרת זו הוקם בה בסוף חודש מאי ה Global Blockchain Councilעל ידי Dubai Future Foundation  וחברת התקשורת המקומית Du.

תגובות

תגובות

נכתב על ידי ד''ר טל פבל

ד"ר למזרח תיכון. מרצה, פרשן, חוקר ומומחה לטכנולוגיה, אינטרנט וסייבר במזרח התיכון ובעולם האסלאמי. בעל האתר Middleeasternet.