Home » Middleeasternetworlds » מדינה » אמריקה » ארה"ב » דליפת רשומות של 3,000 סטודנטים באוניברסיטת רוד איילנד

דליפת רשומות של 3,000 סטודנטים באוניברסיטת רוד איילנד

ב-20 באוגוסט פרסמה אוניברטיסת רוד איילנד הודעה לפיה התקיימה פריצה וגנבה מידע אפשרית של כ-3,000 סטודנטים הכוללת שמות תאריכי לידה, כתובת דוא"ל באוניברסיטה (@my.uri.edu) וכן סיסמת גישה, כתובות דוא"ל אישיות – Gmail, Yahoo, Hotmail – וכן סיסמאות גישה, כמו גם עדויות לגישה בלתי מורשית לחשבונות פייסבוק.

הנהלת האוניברסיטה הודיעה לתלמידים הרלבנטיים לשנות סיסמאותיהם לאחר שהתברר כי גורם בלתי מורשה, אשר אינו סטודנט או עובד, אסף מידע לא ציבורי על אודות תלמידים בהווה ובעבר באוניברסיטה זו.

עוד נמסר כי לפי שעה אין ביכולת האוניברסיטה לנקוב בתאריך בו בוצעה הפריצה.

 

תגובות

תגובות

נכתב על ידי ד''ר טל פבל

ד"ר למזרח תיכון. מרצה, פרשן, חוקר ומומחה לטכנולוגיה, אינטרנט וסייבר במזרח התיכון ובעולם האסלאמי. בעל האתר Middleeasternet.