Home » Middleeasternetworlds » מדינה » אפריקה » גאנה » גאנה מאמצת מדיניות אבטחה קיברנטית

גאנה מאמצת מדיניות אבטחה קיברנטית

ב-25 בינואר פורסמה מדיניות ואסטרטגיה בתחום האבטחה הקיברנטית, אשר אושרה על ידי הקבינט בשנת 2016, השואפת להגן על המדינה מפני התקפות קיברנטיות. המדיניות עוסקת באכיפת חוק הפשיעה הקיברנטית, אשר לפי שעה קשה ליישום בשל העדר יכולת וכלים נדרשים.

המסמך מגדיר תחומים דוגמת בניית יכולות בתחום אכיפת החוק, המסגרת המשפטית ובעלי תפקידים כדי להעצים אותם להתמודד עם סוגיות בתחום הפשע הקיברנטי וכדי להגן על גורמים פרטיים מפני הונאות מקוונות. כבר בשנת 2003 נחקקה על ידי הקבינט מדיניות Information Communications and Technology for Accelerated Development (ICT4AD) לניהול תחום פיתוח ה-ICT במדינה. מדיניות המבוססת על 14 עקרונות חוצי מגזרים. עם זאת נמסר כי למרות שקיימת תשתית חוקית להתמודדות עם תחום זה, האתגר הגדול ביותר הוא חוסר המומחיות הטכנולוגית בקרב מרבית ארגוני אכיפת החוק. עוד נמסר כי בשנת 2014 הוקם ה-CERT המקומי לניטור התקפות קיברנטיות אפשריות על המדינה ולמציאת חולשות לחיזוק אותם התחומים.

תגובות

תגובות

נכתב על ידי ד''ר טל פבל

ד"ר למזרח תיכון. מרצה, פרשן, חוקר ומומחה לטכנולוגיה, אינטרנט וסייבר במזרח התיכון ובעולם האסלאמי. בעל האתר Middleeasternet.