Home » Middleeasternetworlds » מדינה » אמריקה » ארה"ב » ארה"ב: טעות במשלוח מכתבים הביאה לחשיפת מידע רפואי חסוי של 1,622 איש

ארה"ב: טעות במשלוח מכתבים הביאה לחשיפת מידע רפואי חסוי של 1,622 איש

ב-17 באוגוסט פרסמה The Department of Health Care Policy and Financing במדינת קולורדו הודעה רשמית על כך שנחשף שלא במתכוון מידע רפואי חסוי במסגרת תכתובת דוא"ל שהתבצעה מה-25 מאי ועד ה-5 יולי 2015 והכילה מידע רפואי חסוי מקרב 1,622 משקי בית.

במהלך הארוע קיבלו המכותבים בטעות מכתבים במסגרתם נחשפו לפרטיהם של אחרים. הארוע התגלה ב-1 ביולי על ידי תושב אשר הודיע לעובד המדינה כי קיבל אליו מכתב שלא יועד לו.

המידע שבמכתבים אלו כלל שמות, כתובות, מספרי זיהוי מדינתיים ורפואיים, שמות קרובי משפחה, שם מעסיק, הכנסה ממעסיק זה, סכומי מס ומידע מנהלתי. לגבי פחות מחמישים מאלו, כלל המידע גם תאריכי לידה.

עם זאת נמסר כי אף לא אחד מהמכתבים כלל מספרי ביטוח לאומי או מידע פיננסי אחר בו ניתן להשתמש לשם גנבת זהות או ביצוע הונאה.

המחלקה הודיעה כי התקלה תוקנה על ידי גורמי מערכות המידע במשרד המושל ב-5 ביולי וכי אלו אשר הושפעו מהדליפה קיבלו הודעה על כך, לצד "נקיטת צעדים נוספים על מנת למנוע טעויות בעתיד".

תגובות

תגובות

נכתב על ידי ד''ר טל פבל

ד"ר למזרח תיכון. מרצה, פרשן, חוקר ומומחה לטכנולוגיה, אינטרנט וסייבר במזרח התיכון ובעולם האסלאמי. בעל האתר Middleeasternet.