Home » Middleeasternetworlds » מדינה » מזרח תיכון » ירדן » אסטרטגיה רב שנתית למיצוב מעמדה של ירדן כמרכז ICT אזורי

אסטרטגיה רב שנתית למיצוב מעמדה של ירדן כמרכז ICT אזורי

ב31 במאי פרסמה חברת Orange כי פתחה Point of Presence (PoP) בעיר עמאן, אשר כבר פעיל, וישפר את קישוריות האינטרנט באזור ובמזרח התיכון באמצעות חיבור מהיר יותר ואמינות משופרת עבור הלקוחות. PoP מהווה "חלק מהתשתית הטכנית הנדרשת כדי לאפשר למפעילים מקומיים גישה לאינטרנט באמצעות נקודות חיבור לרשתות מרוחקות". עוד נמסר כי החברה היא הראשונה להציע חיבורים אמינים, באיכות גבוהה ומאובטחים עבור הצרכנים במדינות המזרח התיכון לשם תמיכה בגידול הרב בתעבורת הIP באזור.

אלו מצטרפים לידיעה שפורסמה ב7 אפריל בדבר תמריצים שאימצה ממשלת ירדן להאצת הגידול במגזר הICT, התורם 12% להכנסות המדינה. ההחלטה פוטרת ממיסים שרותים הקשורים בפיתוח תוכנה, אפליקציות סלולריות, פורטלים, מיקור חוץ, תוכן דיגיטלי, משחקים אלקטרוניים, הכשרה בתחום הIT ולמידה מרוחקת, כמו גם סחורות ושרותים הנדרשים למגזר זה. זאת על מנת לקדם את התחום אשר צנח ב14% בשנת 2014 בהשוואה לשנה הקודמת, בשל גורמים פנימיים וחיצוניים ובכלל זה העדר תמריצים לפיתוחו.

לשם כך פרסמה הממשלה באוקטובר 2015 אסטרטגיה שתהווה מפת דרכים להפיכת ירדן למוקד ICT אזורי בשנת 2016, כחלק מREACH Initiative המהווה "האסטרטגיה הלאומית הראשונה של ירדן בתחום הIT", בת מספר שלבים, אשר הושקה על ידי הממשלה בשנת 1999 לקידום מעמדה בתחום ה-ICT. השלב הנוכחי מתייחס לשנים 2016-2025 ומטרתו "למצוא פתרונות מעשיים לאתגרים הניצבים בפני המגזר" ובכלל זה פיתוח משאבי אנוש, ייעול גישה למקורות מימון ושיפור התשתית ליצירת מקומות עבודה.

תגובות

תגובות

נכתב על ידי ד''ר טל פבל

ד"ר למזרח תיכון. מרצה, פרשן, חוקר ומומחה לטכנולוגיה, אינטרנט וסייבר במזרח התיכון ובעולם האסלאמי. בעל האתר Middleeasternet.